Hjem Løsninger
UK
UK

Kontakt ClimateLab

for tilbud og spørgsmål

info@climatelab.dk

Din adgang til:

Rådgivning om hav og klima

Klimadata og fremtidsscenarier

Modellering og dataanalyse

Løsninger

Havmiljø og klima

Rådgivning om havmiljø og klima. Havundersøgelser udføres for målinger af bla. temperatur, salinitet og turbulens.

Modellering

Vi leverer modelsimuleringer af havstrømme, temperatur, salinitet, bølger, sedimenttransporter, biologiske og kemiske miljøparametre. Vi udvikler modelkomponenter og programmer for klima- og miljøscenarier.

Dataanalyse

Din direkte adgang til analyser af klimaændringer og klimascenarier. Dataanalyse af oceanografiske data og marine satellitobservationer fra ESA's Sentinel missioner i Copernicus programmet.

Om ClimateLab

Om ClimateLab

ClimateLab er en forsknings- og rådgivningsvirksomhed om hav og klima.

Baggrund


ClimateLab Aps blev etableret i 2012 af oceanograf og klimaforsker Jørgen Bendtsen, Ph. D.

Tilbud

Kontakt ClimateLab

for tilbud og spørgsmål

info@climatelab.dk

Kontakt

Kontakt os


+45 21671535

info@climatelab.dk